LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19375

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.94 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Francja   -  Limousin
 •  Limoges ( B )
 •  Bac, Perigault et Cie. (1875 - 1890)
 •  -     Bac, Perigault et Fils (1890 - 1897)
 •  -     Perigault et Fils (1897 - 1917)
 •  -     Chabrol et Poirier (1917 - )
 • Notatka historyczna
 • W 1975 roku Bac i Perigault odkupili zakład Maumy et Séguy. W 1890 roku firma przyjęła nazwę: Bac, Perigault et Fils, a od 1897 Perigault et Fils.

  W 1917 roku firmę kupili Chabrol i Poirier.

 •  Sygnatury


 • - okres: od 1897
  - kolor: zielony
  - druk
 •  Henri Balleroy (1901 - 1904 )
 •  -     Balleroy, Mandavy, de Mavaleix (1904 - 1908)
 •  -     Balleroy et Cie (1908 - 1937)
 • Notatka historyczna
 • W 1901 roku Henri Balleroy kupił od Eugene Alluaud zabudowania fabryczne przy rue Charpentier 23/25 w Limoges. Trzy lata później przyłączyli się do niego: Paul Maurice Mavaleix i Léon Mandavy.

  W roku 1908 spółka rozpadła się. Mavaleix kontynuował samodzielną działalność, a bracia HenriAntoine Balleroy założyli nową firmę pod nazwą Balleroy et Cie. (znaną także jako H. et A. Balleroy Freres) przy rue Jules Noriac Charpentier, gdzie pozostawali do roku 1912, aby znów przenieść działalność na rue Armand Dutreix 77. Firmę zamknięto w 1937 roku.

  W 1926 roku fabryka zatrudniała 200 pracowników. Produkcja: wyroby dekoracyjne i naczynia stołowe. Trudnili się także dekorowaniem białej porcelany innych producentów.

  Uwaga
  Nie jest jasne czy spółka, którą tworzyli: Balleroy, Mavaleix i Mondavy występowała pod nazwą: Balleroy, Mandavy, de Mavaleix oraz jaką stosowali sygnaturę na swioch wyrobach. Zdania są na ten temat różne i wciąż historycy nie rozstrzygnęli tego zagadniania. Prawdopodobne wydaje się, że posługiwano się sygnaturą powstałą od pierwszych liter nazwisk: "B M DE M", którą Mary Frank Gaston przypisuje do okresu, kiedy Paul Maurice Mavaleix prowadził samodzielną działalność po rozpadzie spółki ( 1908 - 1914 ), utrzymując że litera P w sygnaturze połączona jest fantazyjną pętlą z literą M.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1901 - 1904
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - sygnatura nie potwierdzona


  - okres: 1904 - 1908
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: ca. 1908 - 1930 - te
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: ca. 1908 - 1930 - te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1908 - 1930 - te
  - kolor: czerwono-brązowa
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1908 - 1930 - te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  J. Balleroy et Cie. (1914 - ? )
 • Notatka historyczna
 • Julien Balleroy posiadał od 1914 roku dekoratornię porcelany przy rue de Chateauroux 44 w Limoges. Od roku 1932 firma nazywała się J. Balleroy et Cie., a od 1944 - Balleroy Julien et Cie.
  W 1960 roku Julien Balleroy został jedynym właścicielem.

 •  Sygnatury


 • - okres: od 1914
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - druk


  - okres: od 1914
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - druk


  - okres: od 1914
  - kolor: czerwona / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura adresowa
 •  Baranger (1906 - 1914)
 •  -     Baranger & Pradet (1914 - ca. 1920)
 •  -     Baranger ( ca. 1920 - 1927)
 •  -     Baranger, Reboisson et Cie. (1927 - 1940)
 •  -     Descottes, Reboisson & Baranger ( 1943 - ? )
 •  -     Beulé, Reboisson et Parot ( ? - ? )
 • Notatka historyczna
 • Baranger posiadał od 1906 roku warsztat dekoratorski przy rue de la Fonderie 6. W 1914 jako partner przyłączył się do niego Pradet.
  W 1920 prowadził warsztat samodzielnie, a rok później przeniósł się na de la Fonderie 18, gdzie pozostawał do roku 1927.

  Wówczas, Baranger i Reboisson założyli fabrykę porcelany i dekoratornię, która funkcjonowała przy Aixe 62 do 1940 roku. Produkcja: serwisy do kawy i herbaty, zastawy stołowe.

  UWAGA
  Brak dokładnych danych nie pozwala na jasne określenie znaków, dat, nazw i nazwisk wspólników, z którymi Baranger i Reboisson współpracowali. W różnych opracowaniach znajdują się jedynie szczątkowe i sprzeczne ze sobą informacje, dlatego też powyższą notatkę należy traktować jedynie jako prawdopodobną !
  Sygnatura "BRP" przypisywana jest spółce: Baranger, Reboisson, Pradet (od 1927 r.) lub Beulé, Reboisson et Parot.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1927 - 1940
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1927 - 1940
  - kolor: wielobarwna / naszkliwna


  - okres: od ca. 1943
  - kolor: zielony


  - okres: od ca. 1943
  - kolor: zielony
 •  Sygnatura "BRP"


 • - okres: ? - ?
  - kolor: wielobarwna / naszkliwna
 •  Barny & Rigoni (1894 - 1902)
 •  -     Barny, Rigoni & Redon (1902 - 1904)
 •  -     Barny, Rigoni & Langle (1904 - 1906)
 • Notatka historyczna
 • Barny i Rigoni założyli fabrykę porcelany ok. 1894 roku w budynkach byłej fabryki Le Pré des Bénédictins przy rue des 3 Châtains 2/4, która działała tutaj do roku 1902. Wówczas przenieśli produkcję na faubourg des Casseaux 7, a do spółki dołączył syn Martiala Redon - Joseph Redon. Spółka ta jednak nie trwała długo i już w 1904 roku wycofał się Redon, a na jego miejsce przystąpił do niej Langle. Jednak i tym razem współpraca nie trwała długo, ponieważ partnerzy rozwiązali ją w 1906 r., a na miejscu starej firmy J. Redon i P. Jouhanneaud utworzyli nową - Porcelain Limousine.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1894 - 1902
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: 1894 - 1902
  - kolor: zielony


  - okres: 1894 - 1902
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1902
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura składu w Paryżu


  - okres: 1902 - 1904
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1904 - 1906
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: 1904 - 1906
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  George Bassett (późne lata 1800. - 1914)
 • Notatka historyczna
 • George Bassett posiadał firmę w Nowym Jorku / USA, która zajmowała się importem porcelany produkowanej w Limoges oraz ówczesnej Austrii, dekorowanej drukowanymi wzorami kwiatowymi - od późnych lat 1800. do pierwszej wojny światowej (1914). Wyroby nie posiadały sygnatur producentów i znakowane były naszkliwną sygnaturą Bassetta w kolorze zielonym lub czerwonym.

 •  Sygnatury


 • - okres: póżne lata 1800. - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura importowa


  - okres: póżne lata 1800. - 1914
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura importowa
 •  Bawo & Dotter / Elite Works
 •  -     Bawo & Dotter / Elite Works ( 1870. - ca. 1914 )
 •  -     Guerin - Pouyat - Elite Ltd. ( ca. 1920 - 1932)
 • Notatka historyczna
 • Firma Bawo & Dotter powstała w latach 60. XIX wieku w Nowym Jorku i zajmowała się importem do USA porcelany, szczególnie z Limoges. We wczesnych latach 1870. założyła własne studio dekoratorskie w Limoges pod nazwą The Elite Works, które w okresie do lat 1890. zajmowało się dekorowaniem białej porcelany różnych fabryk z Limoges.
  Firma rozpoczęła własną produkcję porcelany ok. 1896 roku, którą przerwała I wojna światowa.

  Po wojnie, ok. 1920 roku Bawo & Dotter kupiła firmę Williama Guérin i połączyła ją wraz z wcześniej przejętą przez W. Guérin fabryką Pouyat Porcelaines w jedno przedsiębiorstwo: Guérin-Pouyat-Elite Limited, które funkcjonowało do 1932 roku.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1870 - te - 1880 - te
  - kolor: szary / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1870 - te - 1880 - te
  - kolor: szary / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1870 - te - 1880 - te
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1880 - te
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1880 - te
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1880 - te - 1891
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od ca. 1882
  - kolor: szary / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1900
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1896 - 1900
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: ca. 1896 - 1900
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: ca. 1896 - 1900
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1900
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: ca. 1900 - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1900 - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  dopisek - brązowy


  - okres: ca. 1900 - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1900 - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  dopisek - brązowy


  - okres: ca. 1900 - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1900 - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1911 - 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  - dodatkowa sygnatura Michelaud Freres et Cie.


  - okres: ca. 1920 - 1932
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1920 - 1932
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1920 - ca. 1932
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1920 - ca. 1932
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura adresowa sklepu
 •  Bernardaud & Co. ( 1900 - )
 • Notatka historyczna
 • Spółka Bernardaud & Cie. powstała w 1900 roku, gdy Leonard Bernardaud kupił fabrykę La Taupinière przy rue Albert Thomas w Limoges, której właścicielem był R. Delinieres. Prawdopodobnie L. Bernardaud był partnerem R. Delinieresa od 1895 r.

  Nowojorski oddział firmy otworzył syn Leonarda, Jacques Bernardaud w 1911 roku. Jego brat - Michel Bernardaud został dyrektorem przedsiębiorstwa w 1923 roku i pełnił tą funkcję do roku 1949, w którym zainstalował pierwszy piec tunelowy do wypału porcelany w Limoges, co pozwoliło znacznie zwiększyć produkcję.

  Jacques Bernardaud został dyrektorem w 1950 roku i zreorganizował firmę w 1955. Kiedy odszedł na emeryturę w 1962 r., firmę przejął jedo bratanek Pierre Bernardaud. Wprowadził nowoczesne linie produkcyjne i rozpoczął telewizyjne kampanie reklamowe, zawierające dobrze rozpoznawalne we Francji motywy muzyczne.

  W 1994 roku dyrektorem został Michael Bernardaud. Odnowił starą fabrykę przy rue Albert Thomas i zorganizował w niej muzeum oraz sklep farbyczny. Firma działa do dziś.

 •  Sygnatury


 • - okres: od 1900
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: po 1900
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1900
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
    dodatkowo nazwa odbiorcy


  - okres: po 1900
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - dodatkowo nazwa importera


  - okres: 1900 - 1929
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1900 - 1978
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od ca. 1914
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: ca. 1942 - 1956
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
    dodatkowo nazwa wzoru


  - okres: od 1979
  - kolor: różne kolory / naszkliwna
 •  Sygnatury specjalne


 • - okres: ? - ?
  - kolor: wielobarwna / naszkliwna
 •  Blakeman & Henderson (wczesne lata 1900.)
 • Notatka historyczna
 • Firma Blakeman & Henderson zajmowała się ww wczesnych latach 1900. eksportem dekorowanej porcelany z Limoges. Nie prowadziła działalności produkcyjnej lub dekoratorskiej.

 •  Sygnatury


 • - okres: wczesne lata 1900.
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: wczesne lata 1900.
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: wczesne lata 1900.
  - kolor: szary / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: wczesne lata 1900.
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: wczesne lata 1900.
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa
 •  Boisbertrand & Theilloud (1882 - 1894)
 •  -     Boisbertrand, Theilloud & Dorat (1894 - 1903)
 •  -     Boisbertrand & Theilloud (1903 - 1941)
 • Notatka historyczna
 • W 1882 r. Boisbertrand i Theilloud kupili fabrykę znany jako l’Association przy Montjovis 3/5 na przedmieściach Limoges. W 1885 roku firma przeniósła się do fabryki przy Montjovis 26/30, gdzie kontynuowano produkcję do 1891 roku. W 1893 r. firma wznowiła działalność w fabryce La pépinière przy rue Neuve des Carmes 5.

  W roku 1894 partnerem został Dorat, który wycofał się w 1903. Boisbertrand i Theillout kontynuowali działalność do 1941 roku.

 •  Sygnatury


 • - okres: wczesne lata 1900. - 1920.
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - druk


  - okres: wczesne lata 1900. - 1920.
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - druk
 •  George Borgfeldt / Coronet (ca. 1881 - 1976)
 • Notatka historyczna
 • George Borgfeldt był importerem porcelany z Nowego Jorku. Posiadał studia dekoratorskie w Niemczech i we Francji. Francuskie studio zlokalizowane było w Paryżu, jednak zajmowało się dekorowaniem wyrobów z Limoges. Bardzo poszukiwane na rynku antykwarycznym są bogato zdobione naczynia stołowe mieszaną metodą transferu i malowania ręcznego ze złoconymi brzegami. Często podpisane przez artystów.

  Firma prawdopodobnie była aktywna w latach ca. 1881-1976.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1906 - 1920
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1906 - 1920
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1920
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji
 •  Jean Boyer (1920 - 1934)
 •  -     Georges Boyer et Cie. (1934 - 1953)
 •  -     Georges Boyer (1953 - 1988)
 • Notatka historyczna
 • Jean Boyer kupił w 1919/1920 roku mała fabryczkę porcelanowych główek dla lalek, założoną przez Leona Couty przy rue du Velodrome. a później także pracownię dekoratorską przy rue Encombe-Vineuse.
  Produkował naczynia stołowe i wyroby dekoracyjne.

  Po śmierci Jeana Boyer w 1934 roku, kierownictwo zakładu oraz pracowni dekoratorskich przy rue Madesclaire i rue Lafontaine przejął jego syn - Georges Boyer. Wszystko wskazuje na to, że pracownia przy rue Encombe-Vineuse została w tym czasie zamknięta.

  Około roku 1965 fabryka przy rue du Velodrome została zamknięta, a cała działalność firmy przeniesiona na rue Lafontaine. W 1988 r. firma została kupiona przez Societe Haviland.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1920 - 1934
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: 1920 - 1934
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: 1920 - 1934
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: 1920 - 1934
  - kolor: zielony


  - okres: 1920 - 1934
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  - także czerwono-czarna


  - okres: 1920 - 1934
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1934 - 1953
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1953
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1953
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  R. Brossaud ( IV kw. XX w. )
 • Notatka historyczna
 • Pracownia dekoratorska. Brak bliższych informacji o powstaniu i działalności.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1979
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: ca. 1979
  - kolor: zielony / naszkliwna
 •  Burley, Tyrell & Co. (1912 - ca. 1914)
 • Notatka historyczna
 • Firma Burley, Tyrell & Co. powstała w 1838 roku w Chicago. Na początku XX wieku prowadfziła aktywny import porcelany niemieckiej, angielskiej i francuskiej ( z Limoges ). Znaki firmy występują w połączeniu z sygnaturami białej porcelany producenta lub samodzielnie.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1912 - ca. 1914
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura importowa


  - okres: ca. 1912 - ca. 1914
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura importowa


  - okres: ca. 1912 - ca. 1914
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura importowa


  - okres: ca. 1912 - ca. 1914
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura importowa
 •  Baumy et Savoyaud (1915 - 1924) - malarnia porcelany
 • Notatka historyczna
 • Baumy i Savoyaud prowadzili w latach 1915-1924 malarnię porcelany. Brak bliższych informacji …

 •  Sygnatury


 • - okres: 1915 - 1924
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - malowana
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1915 - 1924
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - malowana
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1915 - 1924
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji

   
  Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
  All Rights Reserved - © porcelainzone.com
  REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.466 sek.