LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19375

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.94 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Rosja   -  Gub. moskiewska
 •  Кузяево (Kuzayevo)
 •  Фабрика Н.И. Исаева (1878 - 1901)
 • Notatka historyczna
 • Założycielem fabryki porcelany był w 1878 Николай Иванович Исаев (Mikołaj Iwanowicz Isajew), który wcześniej pracował w fabryce Chrapunowa-Nowego.
  W 1884 roku zatrudniała 45 pracowników. Produkowała wyroby porcelanowe średniej jakości. Zamknięta w 1901 roku.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1878 - 1901
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1878 - 1901
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1878 - 1901
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1878 - 1901
  - kolor: niebieski / naszkliwna
 •  Фабрика Г.М. Малахова (1863 - 1885)
 • Notatka historyczna
 • Fabrykę założył w 1863 roku Григорий Макарович Малахов (Grigorij Makarowicz Małachow). W 1876 zatrudniała 120 pracowników. Zamknięta w 1885 roku.

  Produkcja: zastawy stołowe z porcelany.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1863 - 1885
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - rzadko niebieska


  - okres: 1863 - 1885
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - rzadko niebieska


  - okres: 1863 - 1885
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - rzadko niebieska


  - okres: 1863 - 1885
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - rzadko niebieska


  - okres: 1863 - 1885
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - rzadko niebieska


  - okres: 1863 - 1885
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - rzadko niebieska
 •  Завод Братьев Новых (pocz. XIX w. - lata 1850-te)
 •  -     Завод Я.Г. Храпунова-Нового (lata 1850-te - 1917)
 •  -     Компания "Демократическое товарищество" (1917 - 1918)
 •  -     Nacjonalizacja --> ? (1918 - ?)
 • Notatka historyczna
 • Fabrykę założyli w pierwszej ćwierci XIX wieku bracia: Иван, Тихон и Семен Степанович Новый (Iwan, Tichon I Semen Stiepanowicz Nowyj). Początkowo na czele firmy stanął najstarszy z braci, Iwan, który na wyrobach stawiał własną sygnaturę ( litery ИН ). W 1832 roku zarząd przejął kolejny brat, Tichon, a od 1852 roku zarządzał nią Semen. Po śmierci tego ostatniego fabryka przeszła w ręce jego żony, Awdoty i syna Michaiła.

  O wielkości przedsiębiorstwa nie przetrwały żadne świadectwa. jednak z ilości i różnorodności wyrobów z tej fabryki, zachowanych do naszych czasów należy sądzić, iż był to zakład znacznych rozmiarów. Produkowano tu porcelanę i fajans. Niektóre z wyrobów wyróżniają się wysoką jakością.

  Po śmierci Michaiła, jego żona wyszła za mąż za J.G. Chrapunowa, który teraz objął również zakład. Oddając honor braciom-założycielom fabryki, przyjął nazwisko: Яков Герасимович Храпунов-Новый (Jakow Gerasimowicz Chrapunow-Nowyj).

  Początkowo naśladował wyroby fabryk Gardnera i Popowa. Produkcja obejmowała porcelanę i fajans, i wyróżniała się wysoką jakością. Przeważały zastawy obiadowe i serwisy herbaciane, słynące z dekoracji malarskich.
  W 1917 roku, Chrapunow sprzedał firmę kompanii: "Демократическое товарищество" (Spółka Demokratyczna), która prowadziła przedsiębiorstwo do jego nacjonalizacji w 1918 roku.

  Do wybuchu drugiej wojny światowej, bez przeprowadzania specjalnych modernizacji, firma produkowała serwisy herbaciane, talerze, cukiernice, czajniki na rynek republik azjatyckich i na eksport.

 •  Sygnatury - Завод Братьев Новых


 • - okres: 1810 - 1820
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1810 - 1820
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1810 - 1820
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1810 - 1820
  - wycisk


  - okres: 1810 - 1820
  - wycisk


  - okres: 1810 - 1820
  - wycisk


  - okres: 1810 - 1820
  - wycisk


  - okres: 1810 - 1820
  - wycisk


  - okres: 1810 - 1820
  - wycisk


  - okres: pom. 1826 - 1850
  - wycisk


  - okres: 1830 - 1840
  - wycisk


  - okres: 1830 - 1840
  - kolor: czarny / podszkliwna


  - okres: 1830 - 1840
  - kolor: czarny / podszkliwna


  - okres: 1830 - 1840
  - kolor: czarny / podszkliwna


  - okres: 1830 - 1840
  - kolor: czarny / podszkliwna


  - okres: 1830 - 1840
  - kolor: czarny / podszkliwna


  - okres: 1830 - 1840
  - kolor: czarny / podszkliwna


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - wycisk


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - wycisk


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - wycisk


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - wycisk


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - na porcelanie


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - kolor: czarny / podszkliwna
  - na fajansie


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - na porcelanie


  - okres: połowa lat 1850 - tych
  - kolor: czarny / podszkliwna
  - na fajansie


  - okres: ca. 1852
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: ca. 1852
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: ca. 1852
  - kolor: czarny / podszkliwna
 •  Sygnatury - Яков Герасимович Храпунов-Новый


 • - okres: lata 1850 - te
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: lata 1850 - te - 1870-te
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: lata 1850 - te - 1870-te
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: lata 1850 - te - 1870-te
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - wycisk


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - wycisk


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - wycisk


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: niebieski / pod- i naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: zielony / pod- i naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: brązowy / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: brązowy / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: brązowy / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: brązowy / naszkliwna


  - okres: ca. 1860 - te - pocz. XX w.
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: lata 1870 - te - 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: lata 1890 - te - 1917
  - kolor: niebieski / pod- i naszkliwna


  - okres: lata 1890 - te - 1917
  - kolor: niebieski / pod- i naszkliwna
 •  Завод Н.C. Храпунова (1815 - 1840-te)
 • Notatka historyczna
 • Zakład założył w 1815 roku Никита Семенович Храпунов (Nikita Semenowicz Chrapunow).
  Po jego śmierci przeszedł w ręce jego sześciu synów, z których każdy założył własną firmę. Zamknięty w latach 40-tych XIX wieku.

  Produkcja: początkowo porcelana i fajans; od lat 20-tych tylko porcelanowe zastawy stołowe i figurki.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1815 - 1840
  - kolor: czarny / pod- i naszkliwna
  - także niebieskie lub fioletowe
    znaki dodatkowe - wycisk


  - okres: 1815 - 1840
  - kolor: czarny / pod- i naszkliwna
  - także niebieskie lub fioletowe
    znaki dodatkowe - wycisk


  - okres: 1815 - 1840
  - kolor: czarny / pod- i naszkliwna
  - także niebieskie lub fioletowe
    znaki dodatkowe - wycisk
 •  Завод П.Т. Фомина (pocz. XIX w. - lata 1850-te)
 •  -     Завод Д. Фомина ( koniec lat 1850-tych - 1883)
 • Notatka historyczna
 • Zakład założył na początku XIX w. Пётр Тимофеевич Фомин (Piotr Timofiejewicz Fomin). Produkował wyroby porcelanowe, również bardzo wysokiej jakości. W końcu lat 50-tych został czasowo zamknięty. Po okresie przerwy w działalności ponownie podjął produkcję syn założyciela - Дементий Петрович Фомин (Dementij Pietrowicz Fomin).
   
  W 1856 roku zatrudnionych było 23 robotników, a sprzedaż wynosiła 9 000 rubli, zaś w 1876 r. odpowiednio: 42 robotników i 30 000 rubli dochodu. Zakład został zamknięty w 1883 roku.

 •  Sygnatury


 • - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - wycisk


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czerwono-rudy / naszkliwna


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - kolor: czarny / podszkliwna
  - na fajansie


  - okres: pocz. XIX w. - lata 1850-te
  - wycisk
  - na fajansie


  - okres: od końca lat 1850-tych
  - kolor: niebieski
  - na fajansie
 •  Заводы Братьев Цепалиных (1820 - 1918)
 • Notatka historyczna
 • Zakład założony w 1820 roku, funkcjonował do roku 1918.
   
  Produkcja: porcelana i fajans; w ostatnich latach: tylko żółty fajans.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1820 - 1870
  - kolor: czarny / podszkliwna
 •  Завод Д. Назарова (1816 - po 1824)
 • Notatka historyczna
 • Zakład założył w 1816 roku Демид Назаров (Demid Nazarow). W 1821 zatrudnionych było 20 pracowników. Zakład zamknięto nie wcześniż niż w 1824 roku.

  Produkcja: porcelana i fajans.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1816 - po 1824
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1816 - po 1824
  - kolor: brązowy / naszkliwna


  - okres: 1816 - po 1824
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1816 - po 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna

   
  Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
  All Rights Reserved - © porcelainzone.com
  REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.294 sek.