LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19345

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.95 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Rosja   -  Gub. inflancka
 •  Рига (Rïga / Łotwa)
 •  Фарфоро-фаянсовая Фабрика С.Т.Кузнецова (1841 - 1872)
 •  -     Фарфоро-фаянсовая фабрика М.С.Кузнецова (1872 - 1940)
 •  -     "Красная Звезда" (lipiec 1940 - październik 1940)
 •  -     Рижский керамический завод (1940 - 1945)
 •  -     Рижский фарфоро-фаянсовый завод (1946 - 1962)
 •  -     Рижский фарфоро-фаянсовый завод - (1963 - 1968)
 •  -     Рижский фарфоровый завод (1968 - 1994)
 • Notatka historyczna
 • W 1841 roku Сидор Тереньтьевич Кузнецов (Sidor Terentiewicz Kuzniecow) założył w Dreylingsbusch (w sąsiedztwie Rygi) fabrykę porcelany i fajansu, która rozpoczęła produkcję w roku 1843. Większość pracowników i mistrzów zakładu Kuzniecowa rekrutowała się z europejskich guberni Rosji, a szczególnie okolic Gżeli i Dulewa. Dzięki temu w swoim zakładzie Kuzniecow miał wysoko wykwalifikowaną załogę, dobrze znającą sekrety produkcji porcelany i fajansu.

  W roku 1864 po śmierci założyciela nowym jej właścicielem został jego syn - Матвей Сидорович Кузнецов (Matwiej Sidorowicz Kuzniecow). Produkcja ryskiej fabryki rozwijała się do początku XX wieku i nabrała rozmachu, jednak trwało to niedługo. Poczynając od pierwszej wojny światowej produkcja była bardzo ograniczona i to na dłuższy czas. Wraz ze zbliżającym się do miasta frontem praca zakładu została całkowicie zatrzymana, a pracownicy i urządzenia zostały ewakuowane do innych fabryk Towarzystwa M.S. Kuzniecowa.

  Po rewolucji 1917 roku fabryka Kuzniecowa była jedyną, która podjęła produkcję od 1 października 1920 r, a od 1 maja 1921 roku Kuzniecow uruchomił filię zakładu na bazie byłej fabryki Jessena w Mühlgraben. Filia ta wkrótce została zamknięta.
   
  W drugim roku po wznowieniu działalności fabryki - 14 października 1922 roku Ministerstwo Finansów zatwierdziło status Towarzystwa M.S. Kuzniecowa. O jakimkolwiek postępie technicznym nie było mowy. Technologia pozostała na poziomie z okresu pierwszej wojny światowej i większość prac odbywała się ręcznie. Wielkość produkcji porcelany w 1928 roku była nieco większa, a fajansu pozostawała na poziomie roku 1926.

  Okres kryzysu gospodarczego końca lat 20. i początku 30. był trudny dla fabryki Kuzniecowa.
  W czerwcu 1940 roku Łotwa została włączona do Związku Sowieckiego, a w lipcu fabryka Kuzniecowa została znacjonalizowana. Początkowo otrzymała nazwę "Красная Звезда" (Czerwona Gwiazda), a od października 1940 r. - Рижский керамический завод (Ryski zakład ceramiczny). Na dalszą działalność przedsiębiorstwa wpłynął wybuch drugiej wojny światowej.

  W czasie wojny, po krótkiej przerwie zakład Kuzniecowa wznowił pracę pod zarządem okupantów niemieckich, którzy przed wycofaniem wojsk zdemontowali ogromną część urządzeń fabryki i wywieźli na tereny Niemiec.
  Ponowne uruchomienie produkcji było trudnym zadaniem z uwagi na brak urządzeń oraz wykwalifikowanych inżynierów i techników. W 1945 roku przybyli do zakładu pierwsi specjaliści, technicy, technolodzy, którzy wraz z miejscowymi robotnikami przywrócili zakład do stanu pozwalającego na rozpoczęcie produkcji. W latach 1948-49 następowała wymiana urządzeń na nowe, a od 1950 roku rozpoczęto produkcję serwisów stołowych, herbacianych i kawowych.

  W 1963 roku oba ryskie zakłady (fabryka Jessena i Kuzniecowa) połączone zostały w jeden zakład (podzielony na 2 części: działkę nr 1 i 2) kontynuując działalność do lat 1990. kiedy ogłoszono upadłość.

 •  Sygnatury fabryki Kuzniecowów


 • - okres: lata 1840 - te
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: lata 1840 - te
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1842 - 1864
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: różne / naszkliwna


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: różne / naszkliwna


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: różne / naszkliwna


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1864 - lata 1880-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: pom. 1887 - 1915
  - kolor: czerwony


  - okres: 1887 - 1915
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1887 - 1915
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1890 - 1910-te
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1890 - 1910-te
  - kolor: różne / naszkliwna


  - okres: 1890 - 1910-te
  - kolor: różne / naszkliwna


  - okres: 1890 - 1910-te
  - kolor: różne / naszkliwna


  - okres: 1890 - 1910-te
  - kolor: różne / naszkliwna


  - okres: 1890 - 1910-te
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1900 - ne
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1900 - ne
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1920 - 1933
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1920 - 1933
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1920 - 1933
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1920 - 1933
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1920 - 1933
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1920 - 1933
  - kolor: czerwony / podszkliwna
  - także inne kolory


  - okres: 1924 - 1925
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - także inne kolory
    sygnatura eksportowa


  - okres: 1924 - 1925
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - także inne kolory
    sygnatura eksportowa


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - naszkliwna


  - okres: 1934 - 1939
  - naszkliwna


  - okres: 1937 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa


  - okres: 1937 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa


  - okres: 1937 - 1939
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa


  - okres: 1937 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa


  - okres: 1937 - 1939
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa


  - okres: 1937 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa


  - okres: 1938 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1938 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1938 - 1939
  - naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1940 - 1941
  - naszkliwna


  - okres: 1940 - 1941
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1940 - 1941
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1941 - 1944
  - naszkliwna


  - okres: 1941 - 1944
  - naszkliwna


  - okres: 1941 - 1944
  - naszkliwna


  - okres: 1941 - 1945
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1941 - 1945
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1946 - 1947


  - okres: od 1948
 •  Sygnatury po połączeniu z fabryką Jessena


 • - okres: od ca. 1948 - 1968
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - gatunek pierwszy


  - okres: od ca. 1948 - 1968
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - gatunek drugi


  - okres: od ca. 1948 - 1968
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - gatunek trzeci


  - okres: od ca. 1948 - 1968
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  -   sygnatura eksportowa


  - okres: od 1968
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - gatunek pierwszy


  - okres: od 1968
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - gatunek drugi


  - okres: od 1968
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - gatunek trzeci


  - okres: od 1968
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - gatunek pierwszy


  - okres: od 1968
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - gatunek drugi


  - okres: od 1968
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - gatunek trzeci


  - okres: od 1970
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  -   sygnatura eksportowa
 •  J.C. Jessen Porcelana Fabrika (1886 - 1944)
 •  -     Рижский фафроровый завод (1944 - 1963)
 •  -     Рижский фарфоро-фаянсовый завод (1963 - 1968)
 •  -     Рижский фарфоровый завод (1968 - 1994)
 • Notatka historyczna
 • Jakob Carl Jessen przybył do Rygi w wieku zaledwie 12 lat z niemieckiego kraju związkowego Holsztyn. Wykształcenie i praktykę kupiecką zdobywał pracując w wielu ryskich przedsiębiorstwach, dopóki nie zdecydował się w 1875 roku na uruchomienie własnej firmy. Próbował zaistnieć jako przedsiębiorca w różnych branżach, aby ostatecznie skoncentrować się na otwarciu własnej fabryki porcelany.
  W 1886 roku otrzymał stosowne pozwolenie na założenie fabryki w dzielnicy Mühlgraben (Jaunmilgravis), gdzie w owym czasie było zaledwie kilkanaście parterowych domów. Jeszcze w tym samym roku fabryka gotowa była do uruchomienia produkcji.

  Partnerem Jessena został rosyjski kupiec Храпунов (Chrapunow), który prowadził fabrykę po śmierci J.C. Jessena w 1891 roku. W tym czasie fabryka wchodziła na rynki zewnętrzne i dzięki pracy Juliusa Fermana i Hugo Bokrodta nie tylko przetrwała, ale osiągnęła niemały sukces.
  Fabryka od początku swej działalności specjalizowała się w produkcji wysokiej jakości naczyń porcelanowych i bardzo szybko jej wyroby zostały nagrodzone na różnych wystawach: w 1896 r. w Niżnym Nowogrodzie - złoty i srebrny medal; w 1900/01 w Petersburgu na Międzynarodowej Wystawie Ceramicznej - złoty medal; w 1901 roku na jubileuszowej wystawie w Rydze - Grand Prix.

  W 1890 roku fabryka rozpoczęła produkcję także izolatorów dla linii elektrycznych i telefonicznych, na które w owym czasie istaniało ogromne zapotrzebowanie. W roku 1901 asortyment produkcji obejmował m.in.: serwisy stołowe na 12 osób, serwisy herbaciane, talerze, sosjerki, salaterki, kosze na chleb, maselniczki, kubki i wiele innych. W sprawozdaniach z tego okresu wymieniane są 3 rodzaje stosowanych dekoracji: "złocone wąsy", "taśma" i "druk".

  Po śmierci J.C. Jessena fabryką zarządzała rada nadzorcza pod przewodnictwem burmistrza miasta Ercharda. Wiadomo jednak, że już w latach 1910-12 prawo zarządzania fabryką uzyskali synowie założyciela: Ferdinand i Heinrich Jessen.

  30 marca 1908 roku poważny pożar spowodował zatrzymanie produkcji i zwolnienie wszystkich 615 robotników. Pomieszczenia pierwszego i drugiego pieca spłoneły całkowicie i potrzebny był cały rok na odbudowę głównego budynku.

  W 1913 roku pracownicy fabryki przerwali pracę i rozpoczęli strajk żądając skrócenia dnia pracy, podwyższenia wynagrodzeń, urządzenia łaźni dla robotników itp. Strajk trwał 8 dni. Administracja fabryki podniosła wynagrodzenia sprzątaczek z 50 do 55 kopiejek.

  Pierwsza wojna światowa zastopowała rozwój fabryki na dłuższy czas. Początkowo spadła jedynie wielkość produkcji z uwagi na zmniejszony popyt orz trudności z zaopatrzeniem w niezbędne materiały, ale gdy front zbliżył się do miasta produkcja została wstrzymana całkowicie. W październiku 1915 roku większa część urządzeń i oprzyrządowania oraz robotnicy zostali ewakuowani do Sławiańska na Ukrainie (ros. Славянск), gdzie na bazie spalonej rok wcześniej, byłej fabryki Kuzniecowa Jessen postanowił uruchomić nową fabrykę i kontynuować produkcję. Na miejscu pozostało tylko to, czego nie dało się przewieźć lub co było znikomej wartości: nieruchomości, małowartościowy inwentarz, meble, niektóre surowce i materiały pomocnicze. Fabryka Jessena w Rydze całkowicie zakończyła swoją działalność.

  Po rewolucji w Rydze znajdowała się tylko jedna fabryka należąca do rodziny Kuzniecowów, która rozpoczęła produkcję 1 października 1920 roku. 1 maja 1921 roku Kuzniecow otworzył filię swojej fabryki w Mühlgraben na bazie byłej fabryki Jessena, jednak wkrótce ją zamknął.

  W roku 1926 do Rygi powrócił właściciel fabryki Ferdinand Jessen i wznowił na krótko produkcję drobnych wyrobów szklanych. Po ewakuacji zakładu nie była możliwa produkcja porcelany, a kryzys ekonomiczny z 1930 roku zatrzymał wszelkie próby jej przywrócenia.

  W roku 1933 spółka "Porcelans" w Rydze rozpoczęła w oparciu o fabrykę J.C. Jessena produkcję porcelany. Nie zmieniono nazwy fabryki, tak jak i rzeczywistym właścicielem dalej pozostawała rodzina Jessen, która nie chciała ryzykować swoich kapitałów i zabezpieczyła się szyldem spółki akcyjnej.
  Do 15 maja 1934 roku zatrudnionych było 35 robotników i 3 pomocników. Początkowo wyremontowane zostały te urządzenia, które pozostały z okresu przedwojennego, a brakujące przywieziono z Niemiec. W ciągu dwóch lat liczba zatrudnionych wzrosła do 252 osób. Obowiązywał 8-godzinny dzień pracy, sześć dni w tygodniu.
  W warunkach walki konkurencyjnej z fabryką Kuzniecowa zakład Jessena zmuszony był do produkcji każdego rodzaju wyrobów, na które był jakikolwiek popyt. W związku z tym podjęto produkcję izolatorów oraz wszelkich wyrobów porcelany elektrotechnicznej. Od 1935 roku w niewielkich ilościach produkowano fajans: naczynia do użytku domowego i wyroby sanitarno-techniczne.

  W latach kryzysu gospodarczego przed bramą fabryki często zbierali się ludzie w poszukiwaniu pracy, jednak zakład Jessena nie doświadczył braku siły roboczej. W okresie repatriacji właścicieli i niemieckich pracowników pomiedzy październikiem i grudniem 1939 roku, fabryka zmuszona była do zawieszenia działalności.
  Kiedy przyszła potrzeba uruchomienia produkcji, zarządzanie remontem i przygotowaniem do ponownej pracy objął Г.Г. Круглов (G.G. Krugłow). Wszystkie piece zostały odnowione, maszyny wyremontowane, a część z nich całkowicie nowa. Do zakładu powrócili doświadczeni pracownicy, którzy rozpoczęli przyuczanie nowych. Remont zakończono w końcu lutego 1941 roku i wkrótce fabryka rozpoczęła produkcję, głównie naczyń porcelanowych.

  Gdy rozpoczęła się druga wojna światowa pracownicy fabryki trafili na front. Wielu z nich nie powróciło. Po krótkiej przerwie fabryka wznowiła produkcję już pod okupacją niemiecką. Na początku 1942 roku do Rygi powrócili jej dawni właściciele aby zarządzać fabryką i produkcją. W tym czasie zatrudnionych było 244 ludzi.

  13 października 1944 roku Ryga została wyzwolona, a fabryka kontunuowała działalność pod zmienioną nazwą: Рижский фарфоровый завод (Ryski zakład porcelany). W latach powojennych fabryka rozbudowała się i unowocześniła. W roku 1953 roku powstało laboaratorium artystyczne, którego zadaniem było opracowanie nowych form i dekoracji. Wzrosło także zatrudnienie do 637 pracowników w 1960 roku.

  W 1963 roku obie ryskie fabryki zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo: Рижский фарфоро-фаянсовый завод i funkcjonowały jako: działka nr 1 (były zakład Kuzniecowa) oraz działka nr 2 (były zakład Jessena).
  W 1968 roku w zakładzie nr 1 opanowana została technologia produkcji porcelany cienkościennej, zaś zakład nr 2 wyspecjalizowal się w dekoracjach z kalkomanii. Od tego roku oba zakłady produkowały tylko wyroby porcelanowe. W związku z tym zmieniła się także nazwa zakładu na: Рижский фарфоровый завод, pod którą funkcjonowały do lat 1990. kiedy to przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, zostało splądrowane i zamknięte.

 •  Sygnatury


 • - okres: do 1915
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: od 1933
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - od 1936 r. - na fajansie


  - okres: 1933 - 1935
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - od 1936 r. - na fajansie


  - okres: 1933 - 1935
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - od 1936 r. - na fajansie


  - okres: 1936 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - na porcelanie z glazurą w kolorze
    "kość słoniowa"


  - okres: 1936 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - na porcelanie z glazurą w kolorze
    "kość słoniowa"


  - okres: 1936 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - na porcelanie z glazurą w kolorze
    "kość słoniowa"


  - okres: 1936 - 1945
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1936 - 1945
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1938 - 1939
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1938 - 1939
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1940 - 1944
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - na wyrobach z odpadów masy
    porcelanowej


  - okres: 1944 - 1953
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: 1953 - 1963
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - gatunek najwyższy


  - okres: 1953 - 1963
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - gatunek pierwszy


  - okres: 1953 - 1963
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - gatunek drugi


  - okres: 1953 - 1963
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - gatunek drugi


  - okres: 1953 - 1963
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - gatunek trzeci


  - okres: 1953 - 1963
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - gatunek trzeci

 
Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
All Rights Reserved - © porcelainzone.com
REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.205 sek.