LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19348

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.95 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Polska   -  Dolny Śląsk
 •  Wałbrzych (Waldenburg)
 •  Fabryka Porcelany "Książ" Przedsiębiorstwo Państwowe (1988 - 1998)
 •  -     Fabryka Porcelany "Książ" Spółka z o.o. (1998 - 2004)
 • Notatka historyczna
 • Początek fabryki datuje się na lata 70. XX wieku, kiedy to w dzielnicy Szczawienko na obrzeżach miasta, rozpoczęto budowę nowej fabryki porcelany pod nazwą "Zakłady Porcelany Stołowej w budowie", potocznie nazywane KRZYSZTOF II. Związane to było z niemożliwością rozbudowy Fabryki Porcelany "Krzysztof", znajdującej się w ścisłym centrum miasta.

  Zakład wybudowany w 1988 roku przyjął nazwę Fabryka Porcelany "Książ" Przedsiębiorstwo Państwowe. Miała to być najnowocześniejsza i największa fabryka w Europie, sfinansowana jednak wyłącznie z kredytów, gdyż została skreślona z listy priorytetów państwa, a co za tym idzie ograniczono wydatki na jej budowę.
  Rok 1990 to okres załamania się produkcji. Dodatkowo podniesienie stóp procentowych, problemy ze zbytem, wzrost cen na surowce i media spowodowały kryzys w fabryce. Próbowano wdrożyć system naprawczy, jednak nie przyniósł on pożądanych rezultatów. W 1991 roku mocno zadłużona i postawiona w stan likwidacji fabryka została zakupiona przez konsorcjum złożone m.in. z banków, wałbrzyskiego PEC-u, i spółek z kapitałem zagranicznym. Rozpoczęto produkcję w 1992 roku, pojawili się nowi klienci. W 1993 roku do tradycyjnej produkcji, jaką była produkcja zastawy stołowej, doszła produkcja wyrobów sanitarnych z porcelitu. Jednak zabiegi te nie spowodowały zmniejszenia strat. Spółka cały czas nie generowała zysku.

  W sierpniu 1998 roku spółkę odkupują Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina" z Jaworzyny Śląskiej. Rozpoczyna się okres restrukturyzacji spółki, sprzedano majątek zbyteczny w firmie, zwolniono część osób. Jednak nie pomaga to spółce. Dnia 6 lipca 2004 roku, Fabryka Porcelany "Książ" Spółka z o.o. w Wałbrzychu została postawiona w stan upadłości.

  Źródło: Wikipedia

 •  Sygnatury


 • - okres: od 1988
  - kolor: czerwony
  - druk


  - okres: od 1988
  - kolor: zielony
  - druk


  - okres: od 1988
  - kolor: czarny
  - druk


  - okres: od 1988
  - kolor: czarny
  - druk


  - okres: od 1988
  - kolor: niebieski
  - druk


  - okres: od 1992
  - kolor: czarny
  - druk
 •  Carl Krister Porzellanfabrik (ca. 1831 - 1895)
 •  -     Porzellanfabrik Carl Krister (1895 - 1905)
 •  -     Krister Porzellanmanufaktur (1905 - 1920)
 •  -     Krister Porzellanindustrie AG (1920 - 1925)
 •  -     Krister Porzellanmanufaktur AG (1925 - 1945)
 •  -     Fabryka Porcelany Krzysztof (1945 - 1995)
 • Notatka historyczna
 • Historia produkcji porcelany na Śląsku zaczęła się w 1820 roku, gdy C.S. Rausch założył pierwszą fabrykę wyrobów sanitarnych w Wałbrzychu (Waldenburg). Zaczynając od jednego pieca i 9 pracowników, powoli przekształcał swój zakład w fabrykę porcelany.
  W 1823 roku, Rausch zatrudnił młodego >malarza błękitem<, Karla Franza Kristera, który miał mu pomóc w rozwijaniu produkcji i przemysłu porcelanowego na Śląsku.

  Karl Franz Krister (1802-1869) urodził się w Nysie (Neisse), ale dorastał w mieście Gera w Turyngii, gdzie przez pięć lat uczył się rzemiosła w różnych fabrykach porcelany. Zanim zatrudnił się w fabryce Rauscha, podczas swoich podróży zebrał doświadczenia w trzynastu fabrykach porcelany, od Francji po Węgry.

  W 1829 roku Johann Traugott założył drugą w Wałbrzychu fabrykę porcelany. W tym samym roku, dorosły już K.F. Krister przeniósł się do nowego zakładu. W 1831 roku przejął ( lub wydzierżawił ) zakład Rauscha, a najpóźniej do 1836 roku przejął także fabrykę Hayna. Połączył oba zakłady i rozpoczął systematyczne "budowanie" wzorcowego przedsiębiorstwa, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy i techniki.

  W 1840 roku przestawił opalanie swoich pieców z węgla drzewnego na węgiel kamienny, którego w okolicy nie brakowało. W następnych latach sukcesywnie modernizował fabrykę i w 1845 roku pięć pieców opalanych było węglem kamiennym, a w dziesięć lat później już 15. Zużywał wówczas 5% rocznej produkcji węgla na Dolnym Śląsku. Od 1853 roku, w fabryce pracowały dwie wysokociśnieniowe maszyny parowe napędzające urządzenia fabryczne.
  W roku 25-lecia fabryki zatrudnionych w niej było 1200 osób, a w 1859 osiągnięto najwyższy poziom zatrudnienia: 1500 robotników i urzędników.

  Od początku, Krister starał się produkować porcelanę w dobrej jakości, dostępną dla każdego gospodarstwa domowego, co było niewątpliwą zaletą jego produkcji. Produkowany asortyment wzorowany był na formach i dekoracjach Królewskiej Manufaktury Porcelany w Berlinie ( KPM ). Rozpoczął produkcję od cybuchów do fajek, filiżanek, dzbanków, mleczników i cukiernic. Z upływem czasu produkcja koncentrowała się coraz bardziej na zastawach stołowych i wyrobach luksusowych, takich jak: wazy, bomboniery, kabarety itp. W celu wsparcia sprzedaży, Krister stosował wyrafinowane metody: używał sygnatury bardzo zbliżonej do znaku KPM Berlin, używającej tradycyjnie liter KPM ( skrót KPM oznaczał: Königliche Porzellanmanufaktur / Krister Porzellan Manufaktur ), czego nikt nie mógł mu zabronić, bowiem nie istniała jeszcze ochrona znaków towarowych. Wprowadziło to jednak spore zamieszanie wśród klientów i kolekcjonerów aż do obecnych czasów.

  Jakość wyrobów fabryki została wyróżniona medalami na Wystawach Przemysłowych we Wrocławiu w 1852 i 1857 roku, a także na Wystawach Światowych w Paryżu w 1857 i 1867 roku.

  Po śmierci Karla Kristera, fabryka przeszła w ręce jego spadkobierców, m.in. późniejszego członka Tajnej Królewskiej Rady Handlowej - Roberta Haenschke, którego następcą był jego syn, Albert Haenschke. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, rodzina Dimter usunęła się całkowicie z firmy i od 1901 roku tylko członkowie rodziny Haenschke wymieniani byli jako właściciele fabryki Carla Kristera.

  W okresie I Wojny Światowej, fabryka poniosła duże straty spowodowane poborem do armii i zwolnieniami. W 1917 roku Departament Wojny we Wrocławiu nakazał ograniczenie produkcji do poziomu 40% produkcji sprzed wojny. Doszły do tego trudności spowodowane utratą tradycyjnych zagranicznych rynków zbytu, na które firma eksportowała swoje wyroby. Różnice poglądów w rodzinie Haenschke oraz problemy finansowe zmusiły właścicieli do przekształcenia firmy w 1920 roku w spółkę akcyjną Krister Porzellanindustrie AG. W tym samym roku zmarł Albert Haenschke, a w 1921 roku doszło do przejęcia fabryki przez koncern Rosenthal AG.

  Pomimo trudności i zmian, fabryka porcelany Carla Kristera pozostała ważnym elementem przemysłowego krajobrazu Wałbrzycha. W 1921 roku otrzymała zlecenie na produkcję tzw. pieniędzy zastępczych z porcelany. Początkowo monet o nominale 75 fenigów, a od 1922 roku także 20 i 50 fenigów oraz 1 marki.

  W 1925 roku firma powróciła do swej wcześniejszej nazwy Krister Porzellanmanufaktur AG. Nastąpił także powrót do liczących sobie 60 lat, starych wzorów i dekorów fabryki, które odtwarzano na podstawie zachowanych form i katalogów z wzorcami. Przy wsparciu koncernu Rosenthal AG, wyroby z wałbrzyskiej fabryki Carla Kristera ponownie stały się szeroko dostępne, a w 1928 r. zostały zaprezentowane na wystawie Niemieckiej Porcelany w Wiesbaden. Od połowy lat dwudziestych następował ponowny rozwój fabryki, a jej wyroby były znów bardzo poszukiwane przez odbiorców.

  Fabryka funkcjonowała nieprzerwanie do 5 maja 1945 roku. 8 maja została przejęta przez władze polskie, a już 11 maja 1945 roku wznowiła produkcję z pomocą niemieckich fachowców, którzy do ich wydalenia z Polski przyuczali polskich pracowników. Zmieniono nazwę firmy na Zakłady Porcelany Stołowej "KRZYSZTOF", stosując na wyrobach dotychczasową sygnaturę fabryki Kristera z dopiskiem >made in poland<.

  Od 1952 roku znakiem firmowym fabryki został: WAWEL i pod nazwą Fabryka Porcelany KRZYSZTOF zakład kontynuował produkcję jako przedsiębiorstwo państwowe do 1995 roku, kiedy nastąpiła reprywatyzacja i przekształcenie w spółkę akcyjną Fabryka Porcelany "KRZYSZTOF" S.A..

  Obecnie fabryka znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej i poszukuje inwestora, który kupi zakład i przywróci mu dawną pozycję.

  Koncern Philip Rosenthal AG, aby odzyskać utraconą produkcję, uruchomił w 1952/53 roku w Landstuhl / Nadrenia-Palatynat nową fabrykę pod nazwą Krister Porzellan-Manufaktur AG, kontynuującą tradycje wałbrzyskiego zakładu Karla Kristera. W zakładzie zatrudniano ok. 600 osób, w znacznej mierze byłych pracowników fabryki w Wałbrzychu. W 1965 roku zakład został przeniesiony do Marktredwitz w Bawarii, a w 1971 wchłonięty przez koncern Rosenthal.

 •  Sygnatury fabryki


 • - okres: obecnie


  - okres: ca. 1835
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1840 - 1895
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1840 - 1895
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: ca. 1844 - ca. 1880
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1850
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - ca. 1897
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1885 - 1903


  - okres: 1885 - 1905
  - kolor: niebieski


  - okres: 1895 - 1905
  - kolor: niebieski


  - okres: 1896 - 1906
  - kolor: niebieski


  - okres: 1896 - 1906
  - kolor: niebieski


  - okres: 1896 - 1906


  - okres: 1902 - 1905


  - okres: 1903 - 1905
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1903 - 1905
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1905 - 1920
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1905 - 1927
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1905 - 1927
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1905 - 1927
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1925 - 1945
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1925 - 1945
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1931
  - kolor: zielony
  - sygnatura jubileuszowa - 100-lecie


  - okres: 1934 - 1945
  - kolor: zielony


  - okres: od 1941
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: od 1941
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1945 - 1952
  - kolor: zielony


  - okres: 1945 - 1952
  - kolor: zielony


  - okres: 1953
  - kolor: różne kolory


  - okres: 1953
  - kolor: różne kolory
 •  Sygntury z symbolami nazistowskimi


 • - okres: 1934 - 1938
  - kolor: zielony/czarny
  - dostawy dla Kriegsmarine


  - okres: ca. 1938 - 1945
  - kolor: czarny
  - dostawy dla Kriegsmarine


  - okres: ca. 1938 - 1945
  - kolor: czarny
  - dostawy dla Luftwaffe


  - okres: ca. 1938 - 1945
  - kolor: zielony
  - sygnatura dodatkowa
    Amt für Schönheit der Arbeit


  - okres: ca. 1938 - 1945
  - kolor: czarny
  - dostawy dla Wehrmachtu
 •  Jan Kachnikiewicz (1945 - 1949) - malarnia porcelany
 • Notatka historyczna
 • Malarnia porcelany. Brak bliższych informacji o powstaniu i działalności.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1945 - 1949


  - okres: 1945 - 1949

   
  Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
  All Rights Reserved - © porcelainzone.com
  REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.287 sek.