LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19376

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.94 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Polska   -  Dolny Śląsk
 •  Parowa (Tiefenfurt)
 •  C. Schulz Sohn (po 1854 - 1914)
 •  -     Stern Porzellan-Manufaktur E. Leber (1914 - 1927)
 •  -     Stern Porzellan-Manufaktur E. Leber & Sohn (1927 - 1932)
 • Notatka historyczna
 • Manufaktura dekorowanej porcelany, założona w 1854 roku i pozostająca do 1914 roku w rękach rodziny Schulz. W 1914 roku przejęta przez Ernsta Lebera, który od 1927 roku prowadził firmę wspólnie z synem Kurtem pod nazwą: Stern-Porzellanmanufaktur E. Leber & Sohn. Przedsiębiorstwo istniało do lat 40-tych XX w.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1927 - ca. 1932
 •  Friedrich Nicolai Matthiesen (1808 - ca. 1860)
 •  -     Reinhold Matthiesen (ca. 1860 - 1872)
 •  -     Schlesische Porzellan- u. Steingut-Manufaktur AG (1872 - 1885)
 •  -     Schlesische Porzellanfabrik Louis Lövinsohn (1885 - 1891)
 •  -     Schlesische Porzellanfabrik P. Donath (1891 - 1909)
 •  -     Schlesische Porzellanfabrik P. Donath GmbH (1909 - 1916)
 •  -     Schlesische Porzellanfabrik GmbH (1916 - 1919)
 •  -     Carl Hans Tuppack GmbH (1919 - 1944)
 • Notatka historyczna
 • Historia produkcji porcelany w Parowej (Tiefenfurt), sięga założonej w 1808 roku przez Johanna Heinricha Nicolaia Matthiesena fabryki fajansu. W 1865 roku, jego syn Friedrich Nicolai Matthiesen rozszerzył produkcję o wyroby porcelanowe, jednak już w 1872 roku fabryka została przejęta i funkcjonowała dalej pod nazwą Schlesische Porzellan- und Steingut-Manufaktur AG, która po sukcesach w pierwszych latach, ogłosiła upadłość w 1885 roku. Produkowano tu porcelanę dekorowaną i luksusową. Fajans dostarczano do prowincji Poznańskiej, do miast portowych Morza Bałtyckiego oraz na Węgry. Inwestycje w nowe obiekty i maszyny w latach 1872-1874 podwoiły zdolności produkcyjne i podniosły jakość oferowanych wyrobów.

  Główny zakład upadłej fabryki przejął w 1885 roku Louis Lövinsohn, który na stanowisku dyrektora zarządzającego zatrudnił Paula Donatha. Do fabryki należała także własna malarnia. 120 pracowników produkowało naczynia użytkowe i luksusowe. Specjalnością fabryki oprócz porcelanowych kwiatów były naczynia rokokowe.

  Na podstawie porozumienia z 1891 roku, fabryka przeszła w ręce dotychczasowego dyrektora, Paula Georga Alfreda Donatha, który prowadził ją teraz pod nazwą: Schlesische Porzellanfabrik Paul Donath. Fabryka Paula Donatha specjalizowała się w produkcji transparentnych naczyń użytkowych i luksusowych, eksportowanych do USA, Anglii, Rosji i Szwecji.

  W roku 1909 fabryka została przekształcona w spółkę (GmbH). Dyrektorem zarządzającym został Ernst Wilhelm Fischer, a od ok. 1916 roku pod dyrekcją K. Tuppacka pracowało blisko 150 pracowników.

  Po I Wojnie Światowej fabrykę przejął Carl Hans Tuppack i prowadził ją dalej pod nazwą Porzellanfabrik C.H. Tuppack do 1944 roku. Do najbardziej znanych wyrobów fabryki należały produkowane od lat dwudziestych naczynia i serwisy z dekoracją drukowaną China Blau, uzupełnione później o dekoracje China Grün i China Rot, a także figurki zwierząt.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1808 - ca. 1860
  - wycisk


  - okres: ca. 1860 - 1872
  - kolor: kobaltowy
  - wycisk


  - okres: 1872 - 1885
  - kolor: kobaltowy


  - okres: 1872 - 1885
  - kolor: kobaltowy


  - okres: 1885 - 1896
  - kolor: kobaltowy


  - okres: 1885 - 1896
  - kolor: kobaltowy


  - okres: 1885 - 1896
  - kolor: kobaltowy


  - okres: 1885 - 1896
  - kolor: kobaltowy


  - okres: 1896 - 1916
  - kolor: niebieski


  - okres: 1896 - 1916
  - kolor: niebieski


  - okres: ca. 1910 - ca. 1916


  - okres: 1919 - ca. 1935


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: zielony
  - drukowana


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: zielony
  - drukowana


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: dwubarwna
  - drukowana


  - okres: pom. 1919 - 1944
  - kolor: dwubarwna
  - drukowana


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: niebieski
  - drukowana


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: niebieski
  - drukowana


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: niebieski
  - drukowana


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: zielony
  - drukowana


  - okres: 1919 - 1944
  - kolor: czerwony
  - drukowana


  - okres: 1922


  - okres: 1922


  - okres: ca. 1925 - 1944
  - kolor: czerwony
  - drukowana


  - okres: ca. 1925 - 1944
  - kolor: czerwony
  - drukowana


  - okres: 1928 - ca. 1935


  - okres: ca. 1930 - ca. 1935


  - okres: ca. 1930 - 1944
  - drukowana
 •  Matthiesen junior (1832 - ca. 1860)
 •  -     George Matthiesen (ca. 1860 - ca. 1865)
 •  -     Christian Matthiesen (ca. 1865 - 1872)
 •  -     Tiefenfurther Porzellan- und Chamottewaren-Fabriken AG (1872 - 1876)
 •  -     C.T. Rädisch (1876 - ca. 1878)
 •  -     C.T. Rädisch Witwe (ca. 1878 - ca. 1884)
 •  -     C.T. Rädisch Nachfolger, Tekla Sporleder (1884 - 1885)
 •  -     C.T. Rädisch Nachfolger, Richard Sporleder (1885 - 1890)
 •  -     Sporleder & Benker, Steingut- u. Porzellanfabrik (1890 - 1893)
 •  -     E. Schmidt & Sohn, Porzellanfabrik (1893 - 1897)
 •  -     Otto Schmidt, Porzellanfabrik Silesia (1897 - 1901)
 •  -     K. Steinmann, Porzellanfabriken, Abt. II Silesia (1901 - 1932)
 •  -     K. Steinmann, Porzellanfabriken GmbH, Abt. II Silesia (1932 - 1943)
 •  -     Porzellan- u. Steinzeugfabriken, Becht & Co., Abt. II (1943 - 1944)
 • Notatka historyczna
 • W 1832 roku Christian Matthiesen założył drugą fabrykę fajansu w Parowej, która w rękach rodziny Matthiesen pozostawała do 1872 roku.
  W latach 1872 - 1876 należała do spółki Tiefenfurther Porzellan- und Chamottewaren-Fabriken AG, której sygnatury są nieznane.

  Od 1876 do 1890 roku pozostawała w rękach rodziny Rädisch, a następnie jeszcze kilkakrotnie zmieniała właścicieli aż do roku 1901, kiedy to posiadający już swoją fabrykę porcelany w Parowej, K. Steinamann odkupił ją od Otto Schmidta i prowadził dalej pod nazwą K. Steinmann Porzellanfabriken, Abt. II do 1943 roku.

  Dotychczasowy dyrektor zarządzający w zakładach Steinmanna, Walther Becht przejął fabryki od Steinmannów i prowadził je do 1944 roku pod nawą Porzellan- und Steinzeugfabriken, Becht & Co., Abt. II.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1832 - 1872
  - wycisk


  - okres: 1876 - 1890
  - wycisk


  - okres: 1876 - 1890
  - wycisk


  - okres: 1901 - ca. 1930
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: ca. 1930 - ca. 1935


  - okres: ca. 1935 - 1943


  - okres: ca. 1935 - 1943


  - okres: 1943 - 1944


  - okres: 1943 - 1944
 •  Carl Rädisch (1865 - 1872)
 •  -     Tiefenfurther Porzellan- und Chamottewaren-Fabriken AG (1872 - 1883)
 •  -     K. Steinmann, Porzellanfabrik (1883 - 1901)
 •  -     K. Steinmann, Porzellanfabriken (1901 - 1932)
 •  -     K. Steinmann, Porzellanfabriken GmbH (1932 - 1943)
 •  -     Porzellan- u. Steinzeugfabriken, Becht & Co., Abt. II (1943 - 1944)
 • Notatka historyczna
 • W 1865 roku Carl Rädisch założył w lewobrzeżnej części Parowej, fabrykę ceramiczną, w której od 1868 roku wytwarzano porcelanę. C. Rädisch prowadził fabrykę do 1872 roku.

  W latach 1872 - 1883 fabryka funkcjonowała pod nazwą Tiefenfurther Porzellan- und Chamottewaren-Fabriken AG, jednak jej sygnatury pozostają nieznane.

  W 1883 roku przejął fabrykę Kuno Steinamann. Początkowo firma produkowała proste naczynia użytkowe, jednak wkrótce rozpoczęła wytwarzanie pięknie zdobionej porcelany, szczególnie serwisów do kawy i herbaty, przeznaczonych na eksport.

  W roku 1901 firma K. Steinmann odkupił od Otto Schmidta fabrykę porcelany, którą dalej prowadził pod nazwą K. Steinmann, Porzellanfabriken, Abt. II Silesia.
  W 1905 roku zatrudniano 225 pracowników, w 1913 - 250, a w 1930 - 260 osób.

  W 1938 roku, żydowskiego pochodzenia rodzina Steinmannów, została zmuszona przez nazistów do zamknięcia fabryki.

  W latach 1943-1944, były dyrektor zarządzający fabryki Walther Becht podjął próbę reaktywowania produkcji porcelany w zakładzie Steinamannów.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1883 - ca. 1895


  - okres: 1883 - ca. 1895


  - okres: ca. 1895 - ca. 1910
  - kolor: czerwony
  - drukowana


  - okres: ca. 1895 - ca. 1910
  - drukowana


  - okres: ca. 1895 - ca. 1910
  - drukowana


  - okres: ca. 1895 - ca. 1910
  - kolor: brązowy


  - okres: ca. 1895 - ca. 1910
  - kolor: niebieski
  - także zielony


  - okres: ca. 1910 - ca. 1925
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1910 - ca. 1925
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1910 - ca. 1925
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1910 - ca. 1925
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1925 - 1943
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1925 - 1943
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1925 - 1943
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1925 - 1943
  - kolor: zielony


  - okres: ca. 1925 - 1943
  - kolor: dwubarwna
  - sygnatura jubileuszowa
  50-lecie fabryki


  - okres: ca. 1925 - 1943
  - kolor: dwubarwna
  - sygnatura jubileuszowa
  barberina - nazwa dekoru

   
  Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
  All Rights Reserved - © porcelainzone.com
  REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.417 sek.